Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

• Αζερμπαϊτζάν είναι ένα μάτι πουλιού

Παρουσιάζοντας την προσοχή σας οι μοναδικές φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της λήψης του βιβλίου «το Αζερμπαϊτζάν από την πανοραμική όψη.»

Το έργο ανήκει στην πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και μεγαλύτερος πάροχος κινητής επικοινωνίας στο διαδίκτυο από το Αζερμπαϊτζάν - στην εταιρεία Bakcell. Το βιβλίο δίνει την ευκαιρία να ξαναβρεί το Αζερμπαϊτζάν και αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα προοπτική για την πολυμορφία και την πανέμορφη φύση της χώρας.

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, Icheri Sheher

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Dzhuma σύνορα με τη Γεωργία

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli, Lahij

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Absheron

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, Διοικητήριο

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Η εθνική οδός Μπακού - Σιγιαζάν

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, πλατφόρμα Drillingovaya

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Gore Beshbarmag ( "Five Fingers"). Σιγιαζάν

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Mountain, Agdash

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, Μικρή Βενετία

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Ζούμα, στα σύνορα με τη Γεωργία

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Absheron

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Shamakhi, νεκροταφείο

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Η Κασπία Θάλασσα, το χωριό του Μπακού

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Kurkosa νησί Neftechala

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Gobustan

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Shemakha Αστροφυσικό Παρατηρητήριο

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Shirvan

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Absheron

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Shirvan

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Ilisu, Uludag

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Η γεωργιανή εκκλησία

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Ζούμα, στα σύνορα με τη Γεωργία

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Mountain, Agdash

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Agdash

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού Tower

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Mountain, Agdash

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Dzhuma σύνορο με τη Γεωργία

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

συνοικία neftchala, λίμνη

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Georgian tservov

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Geychay

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Absheron

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Η ακτή Absheron

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, Πάρκο Bulvar

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

ismailli

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, Γκαϊντάρ Αλίεφ Κέντρο

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Shabrane

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

​​Agdash

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Absheron

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Μπακού, Χέινταρ Αλίεφ Κέντρο

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Turianchay, Agdash

Αζερμπαϊτζάν είναι μία προοπτική όψη που

Reservoir Mingechaur

Νέα άρθρα